Ισολογισμός

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2012 σε μορφή excel εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2013 σε μορφή excel εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2014 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2015 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2016 εδώ

 

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2015 εδώ