Ισολογισμός

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2012 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2013 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2014 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2015 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2016 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2017 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2018 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2019 εδώ

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας μας για το έτος 2020 εδώ

 

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2015 εδώ

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2016 εδώ

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2017 εδώ

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2018 εδώ

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2019 εδώ

Δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία της εταιρείας μας για το έτος 2020 εδώ