Πληροφορίες

Με έδρα τον Βατόλακκο Γρεβενών, οι Κυλινδρόμυλοι Ιωάννου Χαλάτσογλου και Υιών ΑΒΕΕ ιδρύθηκαν το 1950 και λειτούργησαν με την αρχική τους μορφή έως και το 1981, όπου την χρόνια εκείνη μεταστεγάστηκαν σε νέο κτιριακό συγκρότημα με καινούργια σύγχρονα μηχανήματα (Γερμανίας) της τελευταίας τεχνολογίας. Η δυναμικότητα των μύλων Χαλάτσογλου ανέρχεται στους 150 Μ.Τ άλεσης ανά 24ωρο.
Η πρώτη ύλη (σιτάρι) συγκεντρώνεται βασικά από την περιοχή των Γρεβενών (περιοχή υψηλής ποιότητας) και από τους γύρω των Γρεβενών νομούς, Κοζάνης και Καστοριάς.

Η φερεγγυότητα της επιχείρησης προκύπτει από την πολύχρονη παρουσία της στον κλάδο της ελληνικής αλευροβιομηχανίας όπου ο εκσυγχρονισμός έφτασε τους μύλους Ι.ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ στα υψηλά επίπεδα παραγωγής –κατανάλωσης και ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Η εταιρεία Ι.ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 :2005